Golden Retriever      

 

Nevelés    

 

Főoldal

Cikkek Apróhirdetés Kennelek Kutyaeledel Szemi Facebook Kapcsolat

 

 

Megfigyelőképessége, hozzátartozóinak adott hanglejtése iránti érzékenysége és a zajok, a gesztusok és az események egymással való összekötésének képessége által a kutya képes elsajátítani, megérteni egy bizonyos ,,szókincset". Ez azonban nem analóg az emberi nyelvvel.

Az első szó, amelyet a kutyának meg kellene tanulnia, a neve. Az összes parancsot , amelyet majd megtanul, úgy fogja neki mondani,hogy először kedvesen megszólítja a nevével. Ez figyelmessé és fogékonnyá teszi.

Javaslatunk: Kis golden retrieverét úgy szólítsa nevén, hogy örüljön, ha hallja, tehát kedves, bátorító hangon. Így sokkal hamarabb megtanulja a nevét.
 

 

Szobatisztaság

Miután a kiskutya beköltözött új otthonába, a következő egy- kettő hétben valószínűleg lesz mit feltörölni a padlóról, és összetakarítani a szőnyegről.
Fontos:
Egy ilyen korú kutyakölyök még nem képes túl sokáig visszatartani vizelési ingerét. Ha észreveszi, hogy pisilni kell, akkor nagyon hamar meg kell találni a megfelelő helyet.

A következő időkben csak önön fog múlni, hogy megtanítsa a kutyával, hol vizelhet. Természetéből kifolyólag a kutya nagyon tiszta állat, és soha nem piszkít oda, ahol alszik. Ha betartja a következő utasításokat, akkor golden retrievere hamarosan az egész lakást olyan helynek fogja tekinteni, ahol alszik,és játszik, és ekkor nem piszkít oda többet.


Alapszabályok:
   - Mindig dicsérje meg a kutyáját, ha kint vizelt.
   - Alvás és evés után mindig vigye arra a helyre, ahol könnyíthet magán.
   - Figyeljen rá játszadozás közben. Ha nagyon keres valamit, akkor ne habozzon, menjen vele ki a szabadba.
   - Ha véletlenül mégis a lakásban vizelne, ami kezdetben normális, ne büntesse meg, hanem hangosan csak annyit mondjon: ,,nem",
      és vigye ki a kölyköt arra a helyre, ahol vizelhet.
   - Az esti etetés ne történjen nagyon későn, és lefekvés előtt még egyszer menjen ki a kutyával.
   - Eleinte még éjszaka is egyszer-kétszer vizelnie kell majd. Mivel ezekben az időkben még az ön ágya mellett alszik, észre fogja venni,
      ha felébred. Ekkor gyorsan menjen ki vele.
Ez az első időszak természetesen nagyon fárasztó, de fel a fejjel: a kölyök megnő, és vele együtt a hólyagja is. Akkor nem kell majd olyan sokszor vizelnie, és megtanulja ezt jelezni is. Egy pár hét múlva ezek a kezdeti nehézségek elmúlnak.
A szobatisztaságról bővebben a >>szobatisztaság<< című cikkben olvashat.
 


 

 

A házirend

A kutya a ,,szokások állata", azaz egyértelmű hierarchikus rendre és olyan vezérfonalakra van szüksége, amelyekhez tarthatja magát. Ha ma megteheti azt, amit holnap nem, akkor mindig meg fogja próbálni elérni azt, ami számára kellemesebb. Ezért már az elején állítson fel egy házirendet fix szabályokkal, amelyeket a kutyának be kell tartania:
1. szabály: az asztalnál nem szabad kunyerálnia. Tehát az asztalnál nem szabad semmit adni neki, bármennyire szépen néz is.
2. szabály: a ruhadarabok, például a zoknik vagy a cipők, valamint a bútorok, a szőnyeg stb. a kutya számára tabuk. Adjon neki inkább olyan tárgyakat, amelyeket rágcsálhat, szétszedhet.
3. szabály: nem szabad az asztalról ételt lopnia. Ne adjon erre lehetőséget neki, mert különben egy óvatlan pillanatban újra és újra meg fogja kísérelni.
4. szabály: nem szabad a kanapéra feküdnie. Ha ez fontos önnek, akkor egyszer sem tehet kivételt ez alól.
Fontos: A nevelés kulcsszava a következetesség. Önön fog múlni, hogy kutyájából zsarnok vagy kellemes lakótárs válik-e.

A fent nevezett tilalmak mellett a házirendnek tartalmaznia kell a kutya igényeit is: a golden retriever kedveli a társaságot, ezért szüksége van emberekből álló ,,falkája" közelségére, valamint fontos, hogy pihenés vagy alvás közben nem szabad zavarni.

A szocializálódás

Mai világunk túlzottan tele van ingerekkel: zajokkal, szagokkal, a forgalommal, tömeggel stb. A kutya egészséges pszichikai fejlődésében fontos szerepet játszik az, hogy lehetőleg már kölyökkorában megtapasztalja azt, ami felnőtt kutyaként várni fogja. 8-16 hetes korában különösen fogékony és tanulékony. Ezért ebben az időszakban lehetőség szerint sok olyan szituációval ismertesse meg, amellyel idősebb korában is találkozni fog. Ily módon elérheti azt, hogy felnőtt kutyájuk később majd csak tényleg kivételes esetekben jöjjön ki sodrából.
A szocializálódás azonban nem csak a környezet megismerését jelenti. A fejlődő kutyának találkoznia kell fajtársaival is. Társasági lényként szüksége van kutyákkal való kapcsolatokra ahhoz, hogy egészséges társasági viselkedést legyen képes kialakítani. Sok helyi kutyaiskola hetente kétszer- háromszor jellemfejlődési játszónapokat vagy úgynevezett kölyökiskolákat tart. Ezeknek alkalmával a kiskutyák felnőtt társaikkal való kapcsolat közben elsajátítják a helyes társasági viselkedést. Emellett különböző környezeti ingerekkel és zajokkal is megismerkednek.
 


 

 

A legfontosabb vezényszavak

Fontos, hogy az összes parancsot úgy kezdjük, hogy a kutyát nevén szólítjuk. Így felhívjuk figyelmét.

,,NEM!"
Valószínűleg az első parancs, amit a kutya meg fog tanulni, a ,,Nem!" lesz. A kis golden retriever igazán egy olyan lény, aki mindent pontosan meg akar vizsgálni. Ezért eleinte sok olyan szituáció fog akadni, amikor nemet kell mondania neki. Ilyenkor mondja a nevét, és hangosan és érthetően azt, hogy ,,nem". Először valószínűleg alig fog reagálni, lehet, hogy éppen csak egy röpke pillantást vet majd önre, de nem fogja magát jobban zavartatni. Ekkor menjen oda hozzá, még egyszer ismételje meg nyomatékosan a parancsot, fogja meg, és adjon neki ahelyett a drága cipő helyett, amit éppen rág, egy harapnivaló fadarabot. Az is előfordulhat, hogy még most sem fogadja el a ,,nem"-et. Ilyenkor türelmesen és következetesen ki kell tartanuk amellett, hogy a cipő tabu, de a fadarab megengedett. Mihelyst elfogadja a nemet nagyon dicsérje meg.
Hogy az egész nap ne csak ,,nem"-ekből álljon, hiszen az életnek örömet is kell hoznia, gondolják át, hogy mi az, ami abszolút tabu. Néhány ,,nem" szituációnak már kezdetben elejét lehet venni: azokat a dolgokat, amelyek arra ösztönzik a kutyát, hogy megrágja őket, eleinte pakolja el. Ehelyett tegyünk számára néhány játékot elérhetővé.

,HOZZÁM!"
A második parancs, amelyet kezdettől fogva gyakoroltatni kell vele, a ,,hozzám". Ezt a parancsot nem csak a szabadban póráz nélkül lehet gyakorolni, hanem a lakásban és a bekerített kertekben is. Ezt az utasítást csengő, barátságos hangon mondja ki, mintha a kutyára valami nagyon jó várna. Ha odajön, akkor nagyon fontos, hogy kiadós dicséretet kapjon.
Javaslatunk: A ,,Hozzám" parancs gyakorlásánál hasznos lehet, ha leguggol, amikor hívja a kutyát.

,,ÜL!"
Az ,,ül" a harmadik parancs, amely megkönnyíti a golden retrieverrel töltött napjainkat. Ezt például akkor mondhatjuk neki, amikor nyalánkságot kap. Ha érti a parancsot, akkor amíg megkapja a finom falatot, szépem ülve marad, és nem ugrik önre. Annak érdekében, hogy megtanulja mit kell tennie, finoman nyomja le hátsó részét, és közben mondja, hogy ,,ül". Ha ül nagyon dicsérjük meg, és adjuk oda neki jutalmát. A nyalánkság segít abban, hogy ez a feladat jól bevésődjön. Később pedig más alkalmakkor is végre fogja hajtani ezt a parancsot, ha ön úgy akarja. Hiszen ne feledjük, hogy a golden retriever nagyon okos állat, és amit egyszer megtanult, azt sohasem fogja elfelejteni.

Ez a három parancs általában elegendő a golden retrivel való mindennapi kapcsolat során. De mivel ez a kutyafajta könnyen tanul, ezért a legtöbbször több mindenre is megszokták tanítani. Például: fekszik, marad, pitizik, forog, pacsi, ugrik, stb. De ezeknek a parancsoknak a többsége már csak arra való, hogy a gazdi és kutyája közötti kapcsolat fejlődjön, és az összhang növekedjen.
 

Dicséret és büntetés

Előzetesen le kell szögeznünk, hogy a kutya nem érti az emberi értelemben vett ,,büntetést". A kutya nevelésében a büntetés inkább a tilalom betartásával egyenlő. Alapjában véve nagyon csínján kell bánni a büntetéssel, mint nevelőeszközzel. Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint kevés alkalmat a kutyának arra, hogy engedetlen legyen. Tervezze úgy a nevelést, hogy többször részesülhessen dicséretben, mint büntetésben. És főleg eleinte nagyon dicsérje meg. Hangjából hallania kell az örömöt.
Fontos: Csak akkor szabad golden retrieverét megbüntetni, ha rajtakapta azon, hogy rosszat csinál.

Ha szükség van büntetésre, akkor az a következő fokozatokban történjen:
   - Ha a határozott ,,nem" nem elegendő, akkor erősen fogja meg nyakát, és mondja azt, hogy ,,nem" miközben oldalra tolja.
   - Ha ez nem elég, ragadja meg pofáját, nézzen mélyen a szemébe és ismételje meg határozottan a ,,nem" - et. Ezt a fogást uralkodási
      gesztusként már anyjától ismeri. A kutyamama ugyanis úgy teremti meg a tekintélyét, hogy pofájával befogja a kiskutyák száját.
   - Ha még ez sem vezet sikerhez, akkor nyomja a földre, miközben megismétli a parancsot. Ezt a ,,nyelvet" is a kutyafalkából ismeri. Mostanra már fel kellett fognia, hogy ön mit vár el tőle. Nefelejtse el, ez a kutya érzékenyen reagál a szidásra, nehogy túlzásba vigye.
Fontos: ha kutyáját már nagyon régóta hívja, és borzasztóan dühös, hogy sokáig nem jön, de végül is mégis odamegy önhöz, akkor nem szabad megszidnia. Azt ugyanis a kutya nem képes felfogni, hogy hirtelen miért kap ki, amikor odament.
 


 

 

Hirtelen viselkedésváltozások

Abból is származhatnak problémák, ha a kutyának nem teljes, hanem unalmas és magányos életet kell élnie. Üvölteni fog, ha ketrecben van, és megpróbál onnan kitörni, és a lakásban pedig megkísérli összetörni a berendezést. Ilyenkor meg kell változtatni a tartási szokásokat, és hozzá kell igazítani a kutya igényeihez.

Ha a szobatiszta kutya hirtelen ismét bepiszkít, akkor először azt kell tisztázni, hogy nem beteg-e. Ha nem, akkor ennek okát a kutya pszichéjében kell keresni. Volt valami súlyos változás a családban? Egy kisbaba született talán? Lehet, hogy a golden retriever elhanyagolva érzi magát. Maradjon nyugodt, és ismét kezdje el szobatisztaságra tanítani, akár kölyökkorában.

A pubertáskorban, tehát 5-15 hónapos korában is megváltozhat a viselkedése. Erről bővebben a >>Kutya fejlődése<< című oldalon olvashat.

Előfordulhat, hogy golden retrieverünk fejlődési folyamatában az előző magabiztosság átalakul bizonytalansággá. A kutya hirtelen félőssé válhat a számára már ismerős szituációkban. Ilyenkor maradjon nyugodt, és ne kezdje el sajnálni, sem simogatni, ezt ugyanis úgy venné, mintha dicséretben részesülne magatartása miatt. Ez a félősség azonban gyakran magától elmúlik. Sajnálata vagy az ön bizonytalansága azonban nem szabad, hogy viselkedésében megerősítse a kutyát. Néha segít, ha először elkerüljük a félelmet kiváltó szituációkat azért, hogy a stresszt fokozatosan, céltudatosan és óvatosan ismertessük meg a kutyával, és magabiztosságát kis lépésekben adjuk vissza neki.

   Kapcsolódó cikkek:

  Megjelenése, kinézete >>
 
Jelleme, viselkedése >>
  Fejlődés, a kölyök felnő >>
  A helyes táplálás >>
  Gondozás, ápolás >>
  Leggyakoribb betegségek >>
  Egészség, egészségmegőrzés >>
  Eredete, történelem >>

 
___________________________________________________________________________________

Minden jog fenntartva 2015. www.goldenretri.hu Kapcsolat: info@goldenretri.hu